Vis nr.
Navn Stilling Telefon
Beathe Berger Økonomiansvarlig 472 64 618
Vladan Dikanovic Leder bane / sivilingeniør 906 75 358
Terje Adolfsen Leder samferdsel / ingeniør 924 80 012
Jan-Henrik Audestad Sivilingeniør 920 14 336
Evgeny Kazantsev Sivilingeniør 467 61 001
Igor Krivorukov Sivilingeniør 450 09 515
Yisihak Aloto Sivilingeniør/Teleinstallatør 919 15 787
Anders Aas Ingeniør 906 85 871
Per Kristian Bogstrand Ingeniør 911 81 799
Tim Anders Frisvåg Ingeniør 943 57 590
Jan Fuglerud Ingeniør 414 12 336
Lars Gunnar Kongsvoll Ingeniør 984 49 887
John-Henning Rath Ingeniør 940 01 785
Thomas Sørlie Ingeniør 415 64 693
Oksana Tikhomirova Ingeniør 908 90 726
Nadarajah Vijayashankar Ingeniør 940 01 784
Janos Nagy Ingeniør 941 94 985